Candidatura

Aquestes són les persones que formen part de la Candidatura Socialista a l'Ajuntament d'Algaida. Una candidatura renovada, jove i sobretot, amb moltes de ganes i il·lusió per seguir treballant per aconseguir viure en un municipi encara millor.

   

1. Maria Antònia Mulet Vich

2. Maria Antònia Sastre Oliver  INDEPENDENT

3. Jaume Lliteres Ballester

4. Margalida Garcias Simon  INDEPENDENT

5.Jaume Bibiloni Bosch   INDEPENDENT

6. Catalina Fullana Abrines

7. Mar Casadesus Castaño  INDEPENDENT

8. Biel Vidal Busquets INDEPENDENT

9. Francesc Garcias Fullana

10. Margalida Fullana Arrom INDEPENDENT

11. Miquel Oliver Tous

12. Miquela Dantí Sansó

13. Llorenç Manila Pou

14. Laura Miralles Capellà

15. Bartomeu Llompart Oliver

16. Maciana Ramis Oliver

17. Pere Oliver Cirer

18. Antònia Bibiloni Trobat

19. Francesc Miralles Mascaró